PREKLADY

Aegean Job s.r.o. pôsobí taktiež v oblasti prekladateľstva. Ponúkame kompletný servis v oblasti prekladov bežných i odborných textov vrátane súdneho overenia v jazykoch:

 • Angličtina
 • Gréčtina
 • Nemčina

Cena za preklad je kalkulovaná podľa počtu normostrán výsledného textu. Cena sa upravuje na základe obsahu, overenia notárom, termínu dodania, spôsobe dodania, atď.

Termíny dodania prekladov:

 • ­štandart do 3 pracovných dní
 • expres do 24 hodín
 

Zabezpečujeme preklady:

 •  preklady bežných textov
 •  preklady odborných textov
 • právnych dokumentov
 • dobropisov, úradných dokumentov,  reklamy
 • preklady so súdnym overením

 

Dodanie prekladu:

 • elektronicky
 • tlačová forma
 • fax
 • poštou